Co můžeme nabídnout

1.ledna 2021  |   Berušky  |   Mgr. Markéta Schejbalová  |  


Laskavý a respektující přístup k dětem a otevřenou náruč:

Profesi učitelky považujeme za naše poslání. Tuto práci neděláme protože musíme, ale proto, že nám přináší radost, naplňuje nás a baví.


Přátelský a respektující přístup k rodičům:

Rodiče jsou u nás vítáni. Nabízíme jim spolupráci, možnost podílet se na dění v MŠ a vytvářet tak příjemné klima školy. S díky přijímáme jejich připomínky a nápady vedoucí ke kvalitnějším službám a výchovně-vzdělávacích činností ve škole.


Moderní pedagogické metody:

Výchovně vzdělávací činnosti plánujeme pomocí programu Začít spolu, díky kterému se nám lépe daří naplňovat potřeby dětí, jejich styl učení. Činnosti připravujeme do center aktivit, které kopírují  8 typů inteligencí (schopností) podle H. Gardnera. Tyto schopnosti  děti uplatňují při řešení situací nejen v mateřské škole, ale  i v každodenním životě. Vytváříme tak dětem podnětné prostředí s možnostmi volby, zodpovědností, spoluprací ve skupině i  ve dvojici. Nabízíme jim možnost získané informace vyzkoušet v praxi pomocí vnitřní motivace, prožitkového učení, učení se v souvislostech se zapojením a rozvojem kritického myšlení a hledání samostatného řešení úkolů.

Zaměřujeme se nejenom na vytváření dobrých vztahů, respektu a slušného chování mezi dětmi i dospěláky, ale také na rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, na rozvoj řeči a správné výslovnosti, na polytechnické vzdělávání, prostorovou orientaci, experimentování a bádání s různými druhy materiálů, chemických jevů, zkoumání přírodních zákonitostí a vytváření kladného vztahu k přírodě a její ochraně.

Využíváme Montessori pomůcky, metody z Hejného matematiky, muzikoterapii, prvky jógy a relaxace.  Seznamujeme děti s angličtinou a zdravým způsobem života. Nabízíme logopedickou prevenci.


Smíšené třídy:

Děti jsou ve 2 smíšených třídách, které odpovídají programu Začít spolu.


Adaptační program:

Děti i rodiče mají možnost účastnit se společných akcí ještě před nástupem do MŠ, navštěvovat zahradu MŠ, přijít se podívat do tříd. V rámci předadaptačních dní si mohou vyzkoušet, jak to u nás chodí.

Rodiče mohou být kdykoli přítomni ve třídě, jsou vítáni a mohou se podílet na programu MŠ.

 

Přibližujeme dětem přírodu:

 • Exkurze do Pasíček či Ekopalety v Oucmanicích
 • beseda s myslivci
 • práce s přírodním materiálem
 • sázení semínek
 • sušení ovoce
 • výroba herbáře
 • vycházky po okolí

 

Dodržujeme tradice, zvyky a oslavy:

 • návštěva čertů v ZŠ
 • Mikulášská nadílka
 • vystoupení pro seniory
 • vítání nových občánků
 • vánoční posezení s rodiči v MŠ
 • vánoční besídka pro rodiče a přátele
 • vánoční zpívání v kostele
 • oslavy narozenin a svátků dětí MŠ
 • maškarní karneval ve Vraclavi
 • vynášení Moreny
 • velikonoční výzdoba – s rodiči
 • Staročeský jarmark
 • Den Země
 • Den dětí

 

Sport:

 • plavání – Vysoké Mýto
 • turistické výlety
 • využití tělocvičny ZŠ
 • cyklistický výlet po okolí Vraclave

 

Kultura:

 • pohádky v ZŠ
 • divadlo ve Vysokém Mýtě
 • muzeum Vraclav, Vysoké Mýto, Choceň

 

Akce se ZŠ Vraclav:

 • návštěva čertů a Mikulášů
 • společné pohádky
 • návštěva předškoláků u prvňáků v ZŠ
 • maškarní karneval
 • vystoupení pro seniory
 • návštěva prvňáčků v MŠ
 • Staročeský jarmark
Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa