Pravidla pro cizí strávníky

2.ledna 2023  |   Jídelna  |   Mgr. Pavlína Štanclová  |  

při Základní škole a Mateřské škole Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Pravidla pro odběr jídel cizími strávníky:

  • Cena oběda: 80,- Kč
  • Jídelníček: pestrá strava

Jídelníček je umístěn v kanceláři ŠJ, na školní vývěsce a na webových stránkách školy – www.zsvraclav.cz

  • Výdej obědů:

Obědy se vydávají ve školní jídelně v době 11.00 – 11.30 hodin. Výdej oběda je v tomto čase možný i do jídlonosičů

  • Přihlašování obědů:

Strávník je povinen se k odebírání obědů přihlásit osobně v kanceláři školní jídelny u vedoucí ŠJ paní Jany Heřmanové nebo

na tel. č. 468 003 229.

Přihlašování a odhlašování obědů je možno pouze den předem.

  • Způsob placení:

1)    Platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně

2)    Platbou inkasem z účtu strávníka

V bance vyplňte povolení k inkasu na účet školy27-8771500237/0100

Inkaso povolte vždy ke 3. dni v měsíci a limit pro platby nastavte v maximální výši 1 900,- Kč.

Peníze z Vašeho účtu si budeme strhávat automaticky vždy k 5. dni měsíce.

Stravné budeme strhávat vždy dodatečně za uplynulý měsíc. Výše stržené částky bude vždy odpovídat počtu jídel, které jste projedli za uplynulý měsíc.

  • Pokud budou strávníkem porušována pravidla, nebo nařízení „Směrnice k provádění doplňkové činnosti“, bude upozorněn na jejich porušování vedoucí školní jídelny nebo zástupcem vedení školy. V případě opakování těchto prohřešků, nebude mu od následujícího měsíce umožněno stravování ve ŠJ ZŠ a MŠ Vraclav.

Datum: 1. 9. 2023

Mgr. Pavlína Štanclová

ředitelka ZŠ a MŠ Vraclav

Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa