Co je Začít spolu a důvody, kvůli kterým se naše mateřská škola k němu zapojila

3.září 2023  |   Mateřská škola  |   Mgr. Markéta Schejbalová  |  


                     Co je  Začít spolu?

 

Je to vzdělávací program, který rozvíjí klíčové kompetence dětí, které jsou tolik potřebné pro úspěšný a spokojený život nejen v dnešním, ale i v budoucím světě. Jde o dovednosti učit se, řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, kriticky a občansky myslet.

Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami. Představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Všichni učitelé, kteří pracují s programem Začít spolu, prochází intenzivním vzděláváním, využívají metodickou podporu školících center, kolegiální podpory škol, které pracují v programu Začít spolu. Mohou také využívat každoroční zahraniční stáže a získávat tak inspiraci v jiných mateřských i základních školách, které s tímto programem pracují již několik desítek let.

K dispozici jsou také metodické materiály, odborné publikace a výsledky dlouhodobých výzkumů související s programem Začít spolu.

Z dlouhodobého psychologického výzkumu (Gardošová, Dujková 2003) jasně vyplývá, že děti které se programu Začít spolu účastní, získávají širokou škálu kompetencí, jejichž dosahování a rozvoj jsou cílem programu Začít spolu a zároveň se tím neoslabují kompetence, které od dítěte žádá běžná škola na začátku školní docházky.

Hlavní výsledky:

-        děti zapojené do programu Začít spolu se v rovině intelektu posouvají významněji, než děti z běžných škol. Projevují výraznější známky rozvoje logického myšlení;

-        v testování školní zralosti výsledky odpovídají standardním požadavkům;

-        dětí zapojené do programu Začít spolu vykazují vyšší kreativitu, řeší problémy na složitější úrovni, mají větší počet nápadů vedoucích k řešení, jejich řešení jsou odvážnější, srozumitelněji zpracovaná i popsaná;

-        dosahují větší vnitřní sebejistoty a uvolněnosti;

-        lépe se orientují v mezilidských vztazích, jsou citlivější k jejich vnímání. S věkem nabývají vyšší schopnosti v ovládání svých vnitřních impulzů a potřeb;

-        jejich aktivita je výraznější. Projevují se více spontánní snahy předvést své výtvory bez obav ze svého selhání;

-        převažuje u nich orientace na lidský svět. Mají lepší komunikační dovednosti. Pojímají příznivě i druhé lidi, mají vyšší míru vstřícnosti;

-        jsou zároveň méně podřídivé vůči autoritě, tudíž odolnější sociálnímu tlaku. Děti mají k dospělým úctu, ale nemají z nich strach a nevypěstovávají si závislost na jejich vedení.

 

Zdroj: Jana Poche Kargerová a kol.; Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu

Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa