Projekty

18.září 2023  |   Co se učíme  |   Mgr. Pavlína Štanclová  |  

1. třída

V letošním školním roce se z nás stali kamarádi námořníci. Poplujeme z ostrova na ostrov, kde nás čekají různá dobrodružství,  prapodivní lidé, zvláštní zvířata a možná se po cestě potkáme i s piráty. Naším cílem je získat poklad, který se skrývá na ostrově obra Olivera. Nebude to však jednoduché, protože po cestě na moři nás čekají těžké úkoly. Doufáme, že je všechny zvládneme a poklad bude náš. 

třídní učitelka: Mgr. Pavlína Štanclová

2. a 4. třída

Druháci a čtvrťáci letos nechodí do školy, jak by se vám na první pohled mohlo zdát. Každé ráno totiž chodí do detektivní kanceláře. Tam se také jako v každé jiné škole letos naučí hodně nových věcí.  Někdy probrousí mozkové závity při psaní detektivních hlášení, ale hlavně musí prokázat své znalosti při řešení skutečných detektivních případů, které jim připravuje světově uznávaný detektiv Václav Patočka.

třídní učitelka: Mgr. Věra Fiřtová

3. třída

 LEONARDO DA VINCI – Vynálezci a objevitelé tajemné Leonardovy dílny

Letošní školní rok budeme prozkoumávat s geniálním vynálezcem jeho objevy, kterými předběhl svou dobu. Budeme se učit objevovat, hledat správnou cestu, nevzdávat se při prvním neúspěchu a radovat se z úspěchů. Budeme stavět, kreslit, rýsovat, vyrábět a přemýšlet nad skutečnými vynálezy.

 třídní učitelka: Mgr. Pavla Divišková

5. třída

Naše cesta do New Yorku

 Při cestě z České republiky do New Yorku společně navštívíme většinu světadílů a mnoho různých států. Žáci se budou pohybovat na mapě světa a podle toho, kde se rozhodnou zastavit, si připraví krátký referát o daném místě a seznámí s ním ostatní spolužáky. Žáci se tak budou zdokonalovat např. ve čtení s porozuměním, srozumitelném vyjadřování svých myšlenek, aktivním naslouchání ostatním, využívání informačních technologií. Budou vedeni k samostatnému rozhodování a zodpovědnému plnění úkolů. Na této dlouhé cestě nás však také čeká několik problémů, které budeme moci vyřešit jen pokud budeme všichni spolupracovat a navzájem si pomáhat. Zkrátka do New Yorku dorazíme pouze tehdy, když budeme všichni táhnout za jeden provaz.  

 třídní učitelka: Mgr. Petra Podmajerská


Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa