Kroužky

1.ledna 2021  |   Co se učíme  |   Mgr. Pavlína Štanclová  |  

Naše školička nabízí všem žákům v odpoledních hodinách velké množství zájmových kroužků, ve kterých mohou žáci rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Smíšek

Literárně dramatický a pohybový zájmový kroužek, který je zaměřen na taneční pohyb. Žáci se učí práci s rytmem i melodií, základům folklorních i moderních tanců. Svoje dovednosti mohou prezentovat při školních akcích několikrát ročně. Je to např. vystoupení pro místní důchodce nebo každoroční staročeský jarmark.

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Štanclová

Keramika

Keramický kroužek se zaměřuje nejenom na manuelní zručnost dětí při práci s keramickou hlínou, ale rozvíjí i jejich představivost a estetické vnímání. Učí děti trpělivosti, která je při výrobě kvalitního výrobku vždy nutná a v neposlední řadě rozvíjí jemnou motoriku ruky, hlavně u menších dětí. Našim cílem je vybudovat v dětech pocit zodpovědnosti za dokončenou práci.

Žáci jsou rozděleni do tří skupin podle ročníků. Každá skupina vytváří výrobky přiměřené svému věku a dovednostem.

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavla Divišková

Turistický kroužek

V kroužku se děti učí základům turistiky. Povídají si o způsobech turistiky, správném chování a učí se značky, které v přírodě a na cestách potřebují. Dvakrát do roka společně děti vyrazí i na jednodenní výlet, na který se jezdí o víkendu.

Vedoucí kroužku: Mgr. Věra Fiřtová

Flétničky

Tento zájmový kroužek učí děti základům hry na zobcovou flétnu. Procvičuje však i správné dýchání a správné držení těla. Žáci pak mají možnost prezentovat svoji práci na slavnostním vánočním koncertě v místním kostele i na každoročním závěrečném vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost.

Vedoucí kroužku: Iva Kučná

Vaření s dětmi

Děti se v tomto zájmovém kroužku učí stolování a přípravě jednoduchých jídel.

Vedoucí kroužku: Iva Kučná

Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa