MŠ Rybička se zapojila do sítě škol Začít spolu

22.srpna 2023  |   Mateřská škola  |   Mgr. Pavlína Štanclová  |  


S velkou radostí oznamujeme, že naše mateřská škola Rybička byla zařazena do sítě škol s programem Začít spolu.https://www.zacitspolu.eu/sit-skol/
Všechny její učitelky prošly intenzivním školením a jako jedny z prvních získaly certifikát Učitelka Začít spolu od Step by Step ČR, o.p.s. - nestátní neziskové organizace, která pomáhá při zavádění inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce v prostředí mateřských a základních škol.
V ČR působí vzdělávací program Začít spolu od roku 1994. Od roku 2004 je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání . 

Díky dodržování zásad  a principů tohoto programu  se nám lépe daří naplňovat potřeby dětí, respektovat jejich styl učení a dávat jim příležitost k samostatnému myšlení, jednání a růstu a také být otevřenou mateřskou školou pro rodiče.

Činnosti připravujeme do center aktivit, které kopírují  8 typů inteligencí (schopností) podle H. Gardnera. Tyto schopnosti  děti uplatňují při řešení situací nejen v mateřské škole, ale  i v každodenním životě. Vytváříme tak dětem podnětné prostředí s možnostmi volby, zodpovědností, spoluprací ve skupině i  ve dvojici. Nabízíme jim možnost získané informace vyzkoušet v praxi pomocí vnitřní motivace, prožitkového učení, učení se v souvislostech se zapojením a rozvojem kritického myšlení a hledání samostatného řešení úkolů.

Zaměřujeme se nejenom na vytváření dobrých vztahů, respektu a slušného chování mezi dětmi i dospěláky, ale také na rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, na rozvoj řeči a správné výslovnosti, na polytechnické vzdělávání, prostorovou orientaci, experimentování a bádání s různými druhy materiálů, chemických jevů, zkoumání přírodních zákonitostí a vytváření kladného vztahu k přírodě a její ochraně.

Využíváme Montessori pomůcky, metody z Hejného matematiky, muzikoterapii, prvky jógy a relaxace.  Seznamujeme děti s angličtinou a zdravým způsobem života. Nabízíme logopedickou prevenci.

Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa