Mateřská škola Rybička

16.listopadu 2022  |   Mateřská škola  |   Mgr. Pavlína Štanclová  |  

Naše mateřská škola je dvoutřídní. Ve třídě se potkávají děti s věkovými rozdíly. Kapacita školky je 35 dětí. 

Rytmus mateřské školy je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z pravidelného střídání ročního období a z českých zvyků a tradic a jsou společné pro obě třídy. Při všech činnostech je využíváno spontánních nápadů dětí, je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plán. Činnosti probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě zájmu a vlastní volby dítěte. Ve velké míře je uplatňováno situační učení - dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl.

Naším cílem je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, aby dítě dokázalo přijmout pomoc i pomáhat, být ochraňováno i chránit, být samo i s někým. Dopomoci dítěti k rozvoji jeho osobnosti tak, aby bylo zdravě sebevědomé, vyrovnané a připravené obstát v další jeho životní etapě. Snahou je co největší spolupráce s rodinou a rozvíjení schopností a dovedností dítěte.

Úřední deska
Zveřejněno: 9.1.2023
Strategický plán ZŠ Vraclav
Zveřejněno: 26.8.2022
ŠVP PV _ MŠ Rybička
Zveřejněno: 31.1.2022
ŠVP - Veselá školička
Zveřejněno: 4.1.2022
Rozpočet ZŠ a MŠ 2022
Stránky tříd
Základní škola
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Žádná
Družina

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí
Adresa:Vraclav 52, Vraclav, 56542
IČO:71008934
Ředitelka školy:Mgr. Pavlína Štanclová
E-mail:p.stanclova@zsvraclav.cz
Web:https://www.zsvraclav.cz
Datová schránka:9q7sven
Zřizovatel:

Telefonní kontakty

Základní škola:(+420) 465 482 115
Mateřská škola:(+420) 465 482 131
Školní družina:(+420) 468 003 228
Školní jídelna:(+420) 468 003 229
Kancelář ŠJ(+420) 468 003 276

Mapa